MJERENJE TEMPERATURE

Naši sustavi omogućuju precizno i pouzdano mjerenje temperature u hladnjačama, kombijima, hladnjacima, rashladnim komorama i slično.

Temperatura se može mjeriti preko GPS sustava i putem termografa. Rezultati preko GPS sustava se mogu dobivati na računalo i na  smartphone telefone. U slučaju prekoračenje temperature korisnici dobivaju alarme putem SMS ili emaila. Podaci o mjerenju čuvaju spremanju se u memoriju koja sprema 12 mjesečno mjerenje.

Mjerenje temperature za vozila
Mjerenje temperature za vozila

Nadzor temperature u hladnjači

Mjerenje temperature za vozila
Mjerenje temperature za vozila

Bežični termometar sa dva senzora

– baterijsko napajanje, prikaz u F i C, alarmi prekoračenja

Bežični termometa
Bežični termometa za vozila