NADZOR RADNIH STROJEVA

Ugradnjom specijaliziranih senzora u radne strojeve moguće je precizno odrediti rad strojeva.

Tako je moguće nadzirati vrijeme i mjesto rada rovokopača, bagera, kombinirki, rada hidruličnih pumpi , dizalica, kranova, itd…

Ugradnjom senzora može se točno vidjeti kada je bio aktivan radni stroj, npr. kopanje ili utovar a kada je stroj bio u praznom hodu tj.leru. Na taj način može se vrednovati učinak stroja kao i odrediti preciznija potrošnja goriva.

1
2
Nadzor radnih strojeva
1

Senzor rada za kopanje

2

Senzor rada za utovar

Primjer izvještaja o aktivnosti radnog stroja u zadanom periodu

Aktivnost Kopanje

Rad Motora

Aktivnost Utovar